1975 Adana doğumluyum. İlköğretimi Mersin’de, liseyi Adana’da okudum. Süleyman Demirel Üniversitesinde eğitimimi tamamladıktan sonra birey-aile davranışlarını inceleme amacıyla Psikoloji Tezli Yüksek Lisans yaptım. Aile içindeki bireylere ilgimi daha öteye taşımam “Modern zamanlarda kadının çalışması” temalı Endüstri-Örgüt Psikolojisi Doktora çalışmamla oldu. Bununla da yetinmeyip psikoloji alanında ikinci bir Psikoloji Tezli Yüksek Lisansı yapıp, bireylerin toplumun diğer alanlarından aile, iş, okul, vb. içindeki diğer bireylerle stres düzeylerini azaltmak, duyguları olumlu yönde kullanmak, başkalarıyla iletişimde zorlukları, çatışmaları yenmek amaçlı kullandığı empatik iletişim kurabilme yeteneği olan “Duygusal Zekâ ve Tükenmişlik” konusunda tez çalışmasını bitirmek üzereyim. Tezimi tamamladıktan sonra psikoloji alanında yeni bir Doktora programı için hazırlanıyorum. Aynı zamanda Uluslararası Ruh Sağlığı Psikoterapi Derneği yönetim kurulu üyesiyim.

Akademik anlamda özel bir üniversitede bilimsel etiğe uygun çalışan bir araştırmacıda bulunması gereken standart özellikleri, davranış kalıplarını kendimde sağlamak adına hakemli uluslararası dergilerde yayınlanacak makale çalışmalarıma devam ediyorum. Psikoloji bilim insanı olmaya karar vermemde en büyük etki meslektaşım saygıdeğer insan Prof. Dr. Nedret Öztan hocamızdır. Ayrıca kendilerinden üniversitede ders aldığım psikiyatri hocalarımdan Acıbadem hastanesinden Prof. Dr. Bekir Aydın Levent, Çağ Üniversitesinden Prof. Dr. Şükrü Uğuz, Çukurova Üniversitesinden Prof. Dr. Nurgül Özpoyraz, Doç. Dr. Soner Çakmak hocalarıma teşekkürü borç bilirim.

Bilimsel çalışmalardan arta kalan zamanlarımda haftanın birkaç günü Adana ilinde Aile Sosyal Politikalar Bakanlığının izniyle, denetlemesiyle açılan Özel Aile Danışmanlığı Merkezinde Aile, evli çift, çocuk, ergenlere Aile Danışmanlığı hizmeti vermeye başladım. Bu hizmetler, aile bireylerinin evlilik kurumu içinde içinde geliştikleri, işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini, ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreleri değerlendirmeye dayanan, bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, evli çiftlere yada ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişime, gelişime yönelik özel teknikleri, stratejileri içermektedir. Bu danışmanlık hizmeti için Süleyman Demirel Üniversitesinden Aile Danışmanlığı, Aile – Yaşam Koçluğu, Cinsel Terapi, Öğrenci Koçluğu, Objektif Testler, Wicr Zeka Testi ile MMPI Kişilik testleri üzerine eğitimler aldım. Ayrıca Türkiye’nin saygın üniversitelerinden birinden Doç. Dr. Susran Erkan Eroğlu’dan aile, birey, çocuk ve ergenlerde görülen psikolojik sorunların çözümünde etkili yöntem olarak gördüğüm Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi aldım. Bu sayede Bilişsel Davranışçı Çift ve Aile Danışmanlığı hizmetleri vermeye başladım.

Menü